Skip to main content

Disclaimer

Eigenaar:

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Hoofdkantoor
Industriestraße 27
27404 Zeven

Tel.: +49 4281 72-0
Fax: +49 4281 72-58297

Email: info@dmk.de
Web: www.dmk.de

Verantwoordelijk voor de inhoud:

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Flughafenallee 17
28199 Bremen
GERMANY

Tel.: +49 421 / 243-0

Verantwoordelijk voor het concept en uitvoering:

coreweb GmbH
Schloßstraße 14
84347 Pfarrkirchen
GERMANY
www.coreweb.de

Juridische kennisgeving

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

DMK GmbH maakt deze website met de grootste zorg en streeft ernaar dat de inhoud actueel, volledig en correct is. DMK GmbH aanvaardt echter geen aansprakelijkheid of garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of geschiktheid van de op deze website aangeboden informatie. Het gebruik van de aangeboden inhoud is op eigen risico van de gebruiker. De aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of niet-gebruik van onze website, ongeacht de juridische reden, is beperkt tot de schade die DMK GmbH of plaatsvervangende agenten of contractanten van DMK GmbH opzettelijk, grove nalatigheid of licht nalatigheid hebben begaan door schending van essentiële contractuele verplichtingen. Bij lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de schade die typisch en voorzienbaar is bij vergelijkbare transacties van dit type. Schadeclaims wegens schending van gegeven garanties of op grond van de Productaansprakelijkheidswet blijven onaangetast. Voor de beoordeling van de wettigheid van de gegevensbeschermingsverklaring is uitsluitend juridisch relevant het Nederlands recht en het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De (automatische) vertalingen in andere talen zijn juridisch niet-bindende tekstversies.

2. Aansprakelijkheid van links

Deze website bevat links naar externe websites van derden. DMK GmbH heeft geen invloed op de inhoud van deze gelinkte websites. Voor de juistheid van de inhoud is altijd de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. Daarom aanvaardt DMK GmbH in dit opzicht geen aansprakelijkheid. Wij zijn dankbaar voor alle informatie over twijfelachtige/illegale inhoud op pagina's waarnaar wordt gelinkt vanaf onze website. Na controle van de relevante informatie zullen wij indien nodig de links verwijderen, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is.

3. Auteursrecht

Op de inhoud van deze homepage rust auteursrecht. Publicatie op het World Wide Web of in andere internetdiensten houdt geen toestemmingsverklaring in voor enig ander gebruik door derden. Met DMK GmbH kun je alle inhoud bekijken en downloaden. Voor privégebruik is opslaan of kopiëren toegestaan. Als de inhoud wordt gereproduceerd, moeten de auteursrechten en eigendomsrechten van DMK GmbH in acht worden genomen. De inhoud mag echter niet worden gereproduceerd, gepresenteerd, gedistribueerd of anderszins geëxploiteerd voor publieke of commerciële doeleinden. Ze mogen zonder schriftelijke toestemming van DMK GmbH niet worden gewijzigd of gebruikt op andere internetsites of netwerkcomputers. Schending van deze bepalingen vereist de onmiddellijke vernietiging van alle gedrukte of gedownloade inhoud. Het recht om schadeclaims in te dienen blijft voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen en andere werken die op de website zijn gemaakt en op de website van DMK GmbH zijn geplaatst, zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik binnen de context van de website. Als je je hier niet aan houdt, kan DMK GmbH een civiele en strafrechtelijke procedure tegen je starten.

4. Merkrechten / Intellectuele eigendomsrechten

Alle handelsmerken die op de website van DMK GmbH worden gebruikt, zijn eigendom van DMK GmbH en haar dochterondernemingen/deelnemingen. Het is derden verboden om alle handelsmerken, logo's en onderscheidende tekens te benutten en te gebruiken.

5. Bevoegdheid

De bevoegde rechtbank is Tostedt (Duitsland)